Polmanclaim
Image default
Dienstverlening

Kenmerken van transformationeel leiderschap

Een van de belangrijkste kenmerken van leiderschap is macht. De andere is invloed. John Maxwell zegt dat het grootste deel van de tijd, invloed belangrijker is dan formele macht of autoriteit.
Ik ben het helemaal met hem eens. Invloed is erg belangrijk in organisatorische en zakelijke omgevingen. Een persoon die invloed uitoefent, kan de organisatie gemakkelijk omdraaien, zelfs zonder formele autoriteit in het bestuur of in het managementteam.

Zorgvuldig omgaan met invloed vereist echter vaardigheid en zorg. Als het goed wordt gedaan, kan het heel goed leiden tot transformatie en verandering in de organisatie. Dit zijn de kenmerken van transformationeel leiderschap in relatie tot hoe invloed wordt uitgeoefend.

1. Transformerend leiderschap vereist motivatie en emotionele verbinding. Een leider moet vriendschap en individuele zorg voor de mensen in de organisatie ontwikkelen. Op deze manier zouden de mensen het gevoel hebben dat de organisatie en de leider voor hen zorgen en dit zal op zijn beurt leiden tot betere prestaties.

2. Transformerend leiderschap vereist buiten de kaders denken. Terwijl leiders vaak terugkeren naar traditie en de organisatiecultuur, moet de leider innovatieve manieren bedenken om de gebruikelijke activiteiten van de organisatie te doen. Als de leider dit kan en hij geniet van brede ondersteuning in de organisatie, kan hij een nieuwe koers in kaart brengen en kan hij de organisatie omdraaien.

3. Transformationeel leiderschap roept de steun in van belangrijke leiders en volgers in de organisatie. Er bestaat niet zoiets als een solo-leider. John Maxwell zei dat een leider zonder volgelingen een persoon is die een wandeling in het park maakt! Niemand volgt hem eigenlijk!

4. Transformationeel leiderschap kan een organisatie helpen om ten goede te veranderen. Het kan veranderen, niet alleen de leider, niet alleen de volgers, maar de organisatie als geheel.Dit kost echter tijd en investeringen. Als je als organisatie bang bent om veranderingen aan te brengen, dan is dit soort leiderschap misschien niet voor jou.

Transformationeel leiderschap is meer dan alleen een rage. Het is een belangrijke leiderschapsstrend, die, mits aangewend, kan leiden tot een betere en effectievere organisatie. Vaak zijn leiders echter geneigd om zich te houden aan slechts één soort leiderschapsstijl, degene waarmee ze het meest vertrouwd zijn.

Om het meeste uit de mensen in uw organisatie te halen, moet u naar verschillende stijlen kijken en bekijken hoe deze van toepassing kunnen zijn in uw organisatie. Wees alert op de behoeften van uw mensen en op de prestatievereisten van uw organisatie. Dit kan gewoon dingen veranderen.

https://www.ivpp.nl/transformationeel-leiderschap/